Үкіметтік емес ұйымдар

Ұйымның атауы
Жастар қоғамдық бірлестігі «Жастар бірлігі»
Ұйым басшысының аты-жөні
Саякова Жансая Даулетжановна
Мекен-жайы
Алға қ., Сейфуллин к. 13 үй
8-771-226-39-15
Қысқаша ақпарат
Мемлекеттік жастар саясаты мен Қазақстанның даму стратегияларын іске асыруда Ақтөбе облысы Алға ауданы жастарының жемісті дамуы мен жандануы үшін жағдай жасау, сондай-ақ жастардың бойында Қазақстан Республикасының болашағы үшін жауапкершілік пен патриоттық сезімді қалыптастыру.
Название организации
Молодежное общественное объединение «Жастар бірлігі»
Ф.И.О. руководителя
Саякова Жансая Даулетжановна
Адрес
г.Алга, ул.Сейфуллина д.13
8-771-226-39-15
Краткая информация
Создание условий для плодотворного развития и активизаций молодежи Алгинского района Актюбинской области в реализации государственной молодежной политики и стратегий развития Казахстана, а также формирование у молодежи чувства патриотизма и ответственности за будущее Республики Казахстан.
Ұйымның атауы
Жастар қоғамдық бірлестігі «Болашақ Алға»
Ұйым басшысының аты-жөні
Батырхан Қайсар Батырханұлы
Мекен-жайы
Алға қ., Есет батыр к. 22 үй
Қысқаша ақпарат
Жастар саясаты мен балалар бастамаларын қолдау
Название организации
Молодежное общественное объединение «Болашак Алга»
Ф.И.О. руководителя
Батырхан Кайсар Батырханович
Адрес
г.Алга, ул.Есет батыра д.22
Краткая информация
Поддержка молодежной политики и детских инициатив
Ұйымның атауы
Алға аудандық «Жігер» патриоттық клубы қоғамдық бірлестігі
Ұйым басшысының аты-жөні
Ниет Әділхан Ниетұлы
Мекен-жайы
Алға қ., Комсомол к. 179 үй
Қысқаша ақпарат
Ұйымның мақсаты жастар мәселелерін шешудің, олардың мүдделерін қорғаудың, азаматтық және әлеуметтік бастамаларды іске асырудың жағдайларын және механизмдерін қалыптастыруға, сонымен бірге толымды жастардың жан-жақты даму, білім алу жағдайларын құру үшін, құқықбұзушылықтың алдын алу үшін бағытталған Алға ауданы жастарының жігерінің, энергиясының және мүмкіндіктерінің бірігуі болып табылады.
Название организации
Общественное объединение патриотический клуб «Жігер»
Ф.И.О. руководителя
Ниет Адилхан Ниетович
Адрес
г.Алга, ул. Комсомольская д. 179
Краткая информация
Целью организации является решение проблем молодежи Алгинского района, защита их интересов, создание условий для реализации гражданских и социальных инициатив, а также всестороннего развития, объединение усилий, энергии и возможностей, направленных на создание условий для получения полноценной молодежи образования, профилактики правонарушений.
Ұйымның атауы
«Ақиқат Шуағы» Қоғамдық Қоры
Ұйым басшысының аты-жөні
Бектұрғанов Ерлан Атабаевич
Мекен-жайы
Алға қ., Р.Айымбаев 30үй, 37пәтер
Қысқаша ақпарат
Қор мақсаты болып әлеуметтік, мәдени, ғылыми, ағартушылық және Жарғыда көзделген өзге де бағыттарды жүзеге асыру болып табылады.
Название организации
Общественный Фонд «Ақиқат Шуағы»
Ф.И.О. руководителя
Бектурганов Ерлан Атабаевич
Адрес
г.Алга, ул. Р.Айымбаева д.30, кв.37
Краткая информация
Целью фонда является реализация социальных, культурных, научных, просветительских и иных направлений, предусмотренных Уставом
Ұйымның атауы
«Алға Бизнес Инкубаторы» Қоғамдық Қоры
Ұйымның құрылтайшылары
Догалова Гулшат Амиджановна;
Тулеубаева Умит Гильмановна
Мекен-жайы
Алға қ., Мамбетов к.101 үй
Қысқаша ақпарат
Қордың мақсаты ісін жаңа бастаған және жұмыс істейтін кәсіпкерлерге практикалық көмек көрсету және әлеуметтік қолдау көрсету болып табылады. Халықты жұмыспен қамту және жұмысқа орналастыру, жастар саясаты, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына қайшы келмейтін басқа да қызмет саласындағы мемлекеттік бағдарламаларды іске асыру.
Название организации
Общественный Фонд «Алгинский Бизнес Инкубатор»
Учредители фонда
Догалова Гулшат Амиджановна;
Тулеубаева Умит Гильмановна
Адрес
г.Алга, ул. Мамбетова д.101
Краткая информация
Целью фонда является оказание практической помощи и социальной поддержки начинающим и действующим предпринимателям. Реализация государственных программ в сфере занятости и трудоустройства населения, молодежной политики, иной деятельности не противоречащих действующему законодательству Республики Казахстан.
Ұйымның атауы
«SANA-ALGA» Қоғамдық бірлестігі
Ұйым басшысының аты-жөні
Ергалиева Бақыт Қарагуловна
Мекен-жайы
Алға қ., Комсомол к. 177 үй
Қысқаша ақпарат
Ұйымның басты мақсаты ұлттық құндылықтарымызды насихаттау, этностық руханиятқа, қоғамда болып жатқан түрлі зиянды құбылыстарға төтеп бере алатын ерік-жігері мол, қарым-қатынас психологиясы қалыптасқанқазақстандық патриотты тәрбиелеуге ат салысу.
Название организации
Общественное объединение «SANA-ALGA»
Ф.И.О. руководителя
Ергалиева Бакыт Карагуловна
Адрес
г.Алга, ул. Комсомольская д.177
Краткая информация
Главной целью организации является пропаганда национальных ценностей, содействие воспитанию казахстанского патриота, у которого сформирована психология общения, способного противостоять этнической духовности, различным вредным явлениям, происходящим в обществе.
Добавлено: 
13.07.2012 - 05:00
Последние изменения: 
01.01.2018 - 05:00