Хабарландыру

2003 жылғы 20 маусымдағы №442-ІІ ҚР Жер кодексінің 48 бабына, 2005 жылғы 2 наурыздағы Ауыл шаруашылығы министрлігінің және 2005 жылғы 25 ақпандағы №24-Ө «Ауыл шауашылығы өндірісін жүргізу үшін жер учаскелерін жалға берген кезде конкурстарды ұйымдастыру және өткізудің ережесі туралы» бірлесіп бекітілген бұйрығын және ҚР Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 31 наурыздағы №290 бұйрығын басшылыққа ала отырып, Алға ауданы әкімдігі ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлеріне жалға алу құқығын табыстауға шығарылған жер учаскелеріне конкурс жариялайды.
Мемлекеттiк меншiктегi ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерi Жер Кодексінде белгiленген тәртiппен жер учаскесіне уақытша өтеулі(қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді) жер пайдалану(жалдау) құқығы азаматтарға, мемлекеттік емес заңды тұлғаларға сондай ақ халықаралық ұйымдарға табысталуы мүмкін.
Уақытша өтеулі жер пайдалану (жалдау) құқығы: 1) шаруа немесе фермер қожалығын жүргізу үшін: Қазақстан Республикасының азаматтарына – 10 жылдан 49 жылға дейінгі мерзімге; Оралмандарға 10 жылға дейінгі мерзімге; 2) тауарлы ауыл шаруашылығы өндірісі үшін: Қазақстан Республикасының мемлекеттік емес заңды тұлғаларына – 49 жылға дейінгі мерзім
Конкурсқа шығарылған жер учаскелерінің тізбесі
Жеручаскесініңқысқашасипаттамасы
Көлемі,га
Жалғаберумерзімі, жыл
1 гажердіңжалғаберуқұны
теңге
Жеручаскесініңорналасқан жері (шаруашылық, аудандық орталыққа дейінгі орташа қашықтық)
1
2
3
4
5
6
Лот 1
Уч. № 1
Ауылшаруашылығына арналған тыңайған егістік жерлер, бал бонитеті 17-20, бір массивте
460,0
10 жылдан49 жылға дейін
24,1
Орналасқан жері: Сарықобда а/о, аудан орталығынан кашықтығы 60 км
Уч № 2
Ауылшаруашылығына арналған жайылымдық жерлер, бал бонитеті 17-20, бір массивте
200,0
10 жылдан49 жылға дейін
24,1
Орналасқан жері: Сарықобда а/о аудан орталығынан кашықтығы 60 км
Уч № 3
Ауылшаруашылығына арналған жайылымдық жерлер, бал бонитеті 17-20, бір массивте
269,0
10 жылдан49 жылға дейін
24,1
Орналасқан жері: Сарықобда а/о, аудан орталығынан кашықтығы 90 км
Лот 2
Уч.№ 1
Ауылшаруашылығына арналған жайылымдық жерлер, бал бонитеті 18-21, бір массивте
150,0
10 жылдан49 жылға дейін
26,55
Орналасқан жері: Бесқоспа а/о, аудан орталығынан кашықтығы 25 км
Лот 3
Уч.№ 1
Ауылшаруашылығына арналған жайылымдық жерлер, бал бонитеті 20-26, бір массивте
140,0
10 жылдан49 жылға дейін
38,6
Орналасқан жері: Қарақұдық а/о, аудан орталығынан кашықтығы 70 км
Уч.№ 2
Ауыл шаруашылығына арналған тыңайған егістік жерлер бал бонитеті 20-26, бір массивте
163,0
10 жылдан49 жылға дейін
38,6
Орналасқан жері: Қарақұдық а/о, аудан орталығынан кашықтығы 70 км
Уч.№3
Ауыл шаруашылығына арналған жайылымдық жерлер бал бонитеті 20-26, бір массивте
233,0
10 жылдан49 жылға дейін
38,6
Орналасқан жері: Қарақұдық а/о, аудан орталығынан кашықтығы 70 км
Лот 4
Уч.№1
Ауыл шаруашылығына арналған жайылымдық жерлер бал бонитеті 15-18, бір массивте
2000,0
10 жылдан49 жылға дейін
21,7
Орналасқан жері: Тоқмансай а/о, аудан орталығынан кашықтығы 70 км
Уч.№2
Ауыл шаруашылығына арналған жайылымдық жерлер бал бонитеті 15-18, бір массивте
800,0
10 жылдан49 жылға дейін
21,7
Орналасқан жері: Тоқмансай а/о, аудан орталығынан кашықтығы 70 км
Лот 5
Уч. №1
Ауыл шаруашылығына арналған жайылымдық жерлер бал бонитеті 20-26, бір массивте
282,0
10 жылдан49 жылға дейін
38,6
Орналасқан жері: Қарабұлақ а/о, аудан орталығынан кашықтығы 60 км
Уч.№ 2
Ауыл шаруашылығына арналған тыңайған егістік жерлер бал бонитеті 20-26, бір массивте
443,0
10 жылдан49 жылға дейін
38,6
Орналасқан жері: Қарабұлақ а/о, аудан орталығынан кашықтығы 60 км
Уч.№3
Ауыл шаруашылығына арналған тыңайған егістік жерлер бал бонитеті 20-26, бір массивте
205,0
10 жылдан49 жылға дейін
38,6
Орналасқан жері: Қарабұлақ а/о, аудан орталығынан кашықтығы 60 км
Уч.№4
Ауыл шаруашылығына арналған жайылымдық жерлер бал бонитеті 20-26, бір массивте
204,0
10 жылдан49 жылға дейін
38,6
Орналасқан жері: Қарабұлақ а/о, аудан орталығынан кашықтығы 60 км
Лот 6
Уч.1
Ауыл шаруашылығына арналған тыңайған егістік жерлер бал бонитеті 20-25, бір массивте
294,0
10 жылдан49 жылға дейін
36,2
Орналасқан жері: Ақай а/о, аудан орталығынан кашықтығы 60 км
Уч.№2
Ауыл шаруашылығына арналған тыңайған егістік жерлер бал бонитеті 20-25, бір массивте
232,0
10 жылдан49 жылға дейін
36,2
Орналасқан жері: Ақай а/о, аудан орталығынан кашықтығы 60 км
Уч.№3
Ауыл шаруашылығына арналған тыңайған егістік жерлер бал бонитеті 20-25, бір массивте
129,0
10 жылдан49 жылға дейін
36,2
Орналасқан жері: Ақай а/о, аудан орталығынан кашықтығы 60 км
Лот 7
Уч.1
Ауыл шаруашылығына арналған жайылымдық жерлер бал бонитеті 19-22, бір массивте
103,0
10 жылдан49 жылға дейін
28,95
Орналасқан жері: Тамды а/о, аудан орталығынан кашықтығы 20 км
Уч.2
Ауыл шаруашылығына арналған жайылымдық жерлер бал бонитеті 19-22, бір массивте
41,0
10 жылдан49 жылға дейін
28,95
Орналасқан жері: Тамды а/о, аудан орталығынан кашықтығы 20 км
Лот 8
Уч.№1
Ауыл шаруашылығына арналған жайылымдық жерлер бал бонитеті 20-26, бір массивте
374,0
10 жылдан49 жылға дейін
38,6
Орналасқан жері: Маржанбұлақ а/о, аудан орталығынан кашықтығы 90 км
Уч.2
Ауыл шаруашылығына арналған жайылымдық жерлер бал бонитеті 20-26, бір массивте
1532,0
10 жылдан49 жылға дейін
38,6
Орналасқан жері: Маржанбұлақ а/о, аудан орталығынан кашықтығы 90 км
Уч №3
Ауыл шаруашылығына арналған жайылымдық жерлер бал бонитеті 20-26, бір массивте
325,0
10 жылдан49 жылға дейін
38,6
Орналасқан жері: Маржанбұлақ а/о, аудан орталығынан кашықтығы 90 км
Уч.№4
Ауыл шаруашылығына арналған жайылымдық жерлер бал бонитеті 20-26, бір массивте
616,0
10 жылдан49 жылға дейін
38,6
Орналасқан жері: Маржанбұлақ а/о, аудан орталығынан кашықтығы 90 км
Уч.№5
Ауыл шаруашылығына арналған жайылымдық жерлер бал бонитеті 20-26, бір массивте
206,0
10 жылдан49 жылға дейін
38,6
Орналасқан жері: Маржанбұлақ а/о, аудан орталығынан кашықтығы 90 км
Уч №6
Ауыл шаруашылығына арналған жайылымдық жерлер бал бонитеті 20-26, бір массивте
920,0
10 жылдан49 жылға дейін
38,6
Орналасқан жері: Маржанбұлақ а/о, аудан орталығынан кашықтығы 90 км
Уч.№7
Ауыл шаруашылығына арналған жайылымдық жерлер бал бонитеті 20-26, бір массивте
311,0
10 жылдан49 жылға дейін
Орналасқан жері: Маржанбұлақ а/о, аудан орталығынан кашықтығы 90 км
Конкурс жеңімпазын анықтаудағы негізгі критерилер
- Жерді қорғау, оны тиімді және ұтымды пайдалану бойынша ұсыныстар;
- Егіс айналымдарының жүйесін енгізу мен сақтау, топырақтың құнарлылығын арттыру бойынша шаралардың және міндеттемелердің жоспары болуы; - Жерді пайдалануға озық агротехнологияларды енгізу бойынша ұсыныстар; - Қосымша жұмыс орындарын ашу;
-Бизнес-жоспары(өндірістік бағдарлама) бойынша сараптама тобының жарамды қортындысы;
Конкурс өткізілетін мекен жай : Алға ауданы әкімдігінің ғимараты (3 этаж жиналыс залы)
Конкурстың өткізу мерзімі: Хабарландыру баспасөзде жарияланған күннен бастап 30 күн өткен соң, келесі күні. Өткізу уақыты сағ:15-00
Хабарландыру бойынша мәліметтерді «Алға аудандық жер қатынастары бөлімі» мемлекеттік мекемесінен 8(713-37) 4-10-37 телефон нөмірі арқылы білуге болады.